Brijder Verslavingszorg onderzoekt voordelen Connected Health-oplossing Tunstall bij Detox Thuis-programma
29 apr
Terug naar innovatie overzicht
Brijder Verslavingszorg onderzoekt voordelen Connected Health-oplossing Tunstall bij Detox Thuis-programma Geplaatst in Monitoring, data en support

Brijder Verslavingszorg is op 6 april 2021 gestart met een pilot om Connected Health-oplossingen van Tunstall te testen bij zijn Detox Thuis-programma in regio Haaglanden. Dat maakt slimme monitoring op afstand mogelijk bij cliënten die onder begeleiding thuis ontwennen van alcohol. 

De samenwerking ontstond na de geslaagde proef die Tunstall in 2020 deed met Incluzio om de monitoringsoplossing myMobile aan te passen voor preventieve zorg op afstand, vertelt Jitske Hoogervorst. Zij is stafmedewerker eHealth bij Brijder en projectleider van het Detox Thuis-programma. 

“De Parnassia Groep, waar Brijder onderdeel van is, heeft uit de Stimuleringsregeling E-Health Thuis subsidie gekregen voor drie projecten. Het Detox Thuis-programma is daar één van. Daarbij betrekken we FIP: een samenwerking in Haaglanden tussen Florence, Incluzio en Parnassia Groep om 24/7 ondersteuning te bieden aan GGZ-cliënten, op afstand.”

Detox Thuis-programma

Die dienstverlening wordt ook ingezet voor mensen die aan Detox Thuis meedoen. “Zij krijgen bijvoorbeeld een noodknop die 24 uur per dag beschikbaar is. Als iemand daar op drukt, komt er direct een live-verbinding tot stand zodat er hulp beschikbaar is”, legt Jitske uit.

Het Detox Thuis-programma gaat verder dan de sociale monitoring bij Incluzio. Sales consultant Serge Rink van Tunstall Nederland, bij beide tests betrokken, zegt: “Met bijvoorbeeld het videobellen en het gebruik van medische apparatuur als extra tools. Daar zijn onze Connected Health-oplossingen oorspronkelijk voor bedoeld: medische monitoring.” 

myMobile en ICP Triagemanager versterken elkaar

Voor de hulpverleners is het noodzakelijk dat ze in één gezamenlijk systeem werken. Zo beschikken de drie partners over dezelfde informatie, kunnen ze communiceren en cliënten onderling overdragen. Jitske: “We wilden ook met vragenlijsten werken en beeldbellen mogelijk maken… eigenlijk alles wat bij monitoring op afstand komt kijken. Daarom hebben we voor Tunstall gekozen. Waarbij het handig was dat zij al met Incluzio werkten aan dergelijke oplossingen en koppelingen.”

“Voor ons is dit een waardevolle invulling van onze visie op Connected Health en de oplossingen die we daarvoor hebben ontwikkeld en nog steeds doorontwikkelen”, zegt Serge enthousiast. “Hier doen we het voor. Het platform is er klaar voor en het is goed om met een vooraanstaande partij als Brijder daar praktische toepassingen voor te bedenken en realiseren. We combineren myMobile voor de thuismonitoring voor de cliënt met ICP Triagemanager, ons platform voor de zorgprofessionals. Die versterken elkaar en vormen samen één oplossing.”

Intensief traject

Detox Thuis bestaat al langer. “Het is opgezet voor mensen die willen ontgiften. Vooral van alcohol. Als je veel drinkt, kan het gevaarlijk zijn om in één keer te stoppen. Onder medische begeleiding en met medicijnen, gaat dat veilig en verantwoord. Thuis stoppen is voor de meesten weliswaar lastiger dan in een kliniek, maar de kans op terugval is kleiner en we kunnen het steunsysteem, mensen in de omgeving, erbij betrekken.”

Het is een intensief traject, voor de cliënt, maar ook voor de behandelaars. “Het duurt gemiddeld vier dagen. In de oude opzet bracht een verpleegkundige drie keer per dag een huisbezoek, om medicatie te geven en te zien hoe het ging. Dat kostte veel tijd, vooral reistijd. Dat is bij degenen die aan de pilot meedoen niet meer nodig.”

Grotere slagingskans

Serge noemt de vier elementen van de monitoring. “In deze pilot komen ze samen: de vragenlijst, meetapparatuur, videobellen en coaching/begeleiding. Zo maak je zorg thuis beter mogelijk en bied je mensen zelfregie.”

Jitske haakt in op dat laatste punt: “Dat werkt. Heel simpel: als iemand de vragenlijst invult en aangeeft dat hij trilt, kan hij meteen zien dat het al minder is dan gisteren. Ze voelen ook dat ze zelf eigenaar zijn van het proces: ‘Ik wil stoppen met drinken en ik moet het zelf doen. Met de begeleiding lukt me dat ook.’ Dat stimuleert.” Serge vult aan: “Het vergroot het zelfvertrouwen en daarmee ook de slagingskans.” Na afloop van de detoxperiode volgt de daadwerkelijke verslavingsbehandeling.

Koffer

Bij Detox Thuis krijgt de cliënt een koffer te leen met daarin een medicijndispenser, een bloeddrukmeter, een tablet, een apparaat voor noodalarmering en een blaastestapparaat. De tablet is voorgeprogrammeerd en via de Tunstall-app myMobile vult de cliënt de vragenlijst in, meet hij zijn bloeddruk en kan hij videobellen met zijn behandelaar.

Serge: “De blaastest is nu nog los – de verpleegkundige kijkt wel mee via videobellen – maar die kunnen we op termijn koppelen aan het platform. Dat is de bloeddrukmeter al wel en daarvan worden de gegevens dus automatisch doorgestuurd en verwerkt.”

Minder tijd, minder kosten

De nieuwe opzet heeft tal van voordelen. “We kunnen meer cliënten helpen. Voorheen deden we één thuisdetox per week. In de pilot is dat nog steeds zo. Omdat we het goed willen doen en ook de tijd nemen voor de evaluatie: werkt het en wat levert het op? Scheelt het tijd, geld, wordt onze service beter, hoe ervaren cliënten dat?”

Mensen kunnen eerder aan het programma beginnen. Op die manier krimpt de wachtlijst. “Als iemand wil stoppen, wil hij dat meestal meteen. Dan is het heel vervelend als je moet zeggen: drink nog twee maanden door; dan ben je aan de beurt.” Tegen die tijd is de motivatie wellicht al weer weggezakt.

Opschalen

In de pilot worden tien cliënten op de nieuwe manier begeleid. Daarna volgen een evaluatie en de beslissing of en hoe het Detox Thuis-programma verder gaat. “We passen tijdens deze pilot al dingen aan, bijvoorbeeld het proces zelf”, zegt Jitske. “We leren veel over de afstemming tussen de drie partners: wie doet wat en hoe communiceren we daarover?”

Ze kijkt ook alvast vooruit: “In de tweede helft van dit jaar willen we in elk geval opschalen naar vijftig cliënten. Ook nog binnen Haaglanden. Maar ondertussen zijn we binnen Brijder al bezig om te vertellen over dit project, we hebben een webinar gedaan en geven uitleg aan artsen over de aanpak. De planning is dat we in 2022 gaan opschalen: naar 200 mensen, ook buiten Den Haag.” 

Lees ook: Incluzio en Tunstall zijn enthousiast over sociale monitoring op afstand

Relevante artikelen in dit thema

10 feb
Monitoring, data en support Tunstall biedt preventieve zorg door sociale monitoring op afstand
12 jan
Monitoring, data en support Incluzio en Tunstall zijn enthousiast over sociale monitoring op afstand
30
sep

Veilig en vitaal thuis

Voor een mantelzorger is vakantie niet vanzelfsprekend

7
jun

Algemeen

Hoe kan ik je helpen?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte