Incluzio en Tunstall zijn enthousiast over sociale monitoring op afstand
12 jan
Terug naar innovatie overzicht
Incluzio en Tunstall zijn enthousiast over sociale monitoring op afstand Geplaatst in Algemeen

In 2020 heeft Incluzio via zijn zorgcentrale van Stichting ATA, een pilot gedaan met het sociale monitoringsplatform van Tunstall. Via een speciale vragenlijst konden cliënten – juist in coronatijd, toen ze minder bezoek kregen – beter en preventief worden geholpen. Jet Karreman, innovatiemanager bij Incluzio, is erg tevreden over de resultaten: “We gaan er in 2021 zeker mee door, ook voor andere doelgroepen.”

Tunstall introduceerde al vrij snel na de corona-uitbraak een coronavragenlijst als uitbreiding van onze monitoringsoplossing myMobile. Jet Karreman van Incluzio opperde dat zo’n vragenlijst zich heel goed leent voor toepassing in het sociale domein. “Daarop hebben we meteen ingespeeld en samen zijn we de vragen en de systematiek verder gaan ontwikkelen”, zegt sales consultant Serge Rink van Tunstall Nederland.

“We werken al jaren samen met Tunstall”, vertelt Jet. “Zij leveren apparaten voor personenalarmering die wij beschikbaar stellen aan cliënten. We waren ook al samen aan het verkennen hoe we Tunstalls monitoringplatform voor het meten van vitale waarden konden inzetten, specifiek voor COPD-patiënten.”

Vinger aan de pols

“Toen kwam die nieuwe toevoeging voor het monitoringsplatform”, aldus Jet. “Wij merkten bij onze zorgcentrales dat cliënten minder bezoek ontvingen; ze waren bang om besmet te worden. Zelfs de thuishulp zegden veel mensen in die eerste golf af.”

“Als we hen minder vaak of helemaal niet zien, kunnen we ook niet goed inschatten hoe het met hen gaat. We begonnen die vinger aan de pols te missen. Daarop ontstond het idee om het nieuwe product van Tunstall aan te passen en door te ontwikkelen zodat het inzetbaar werd voor het monitoren van het sociale welzijn van mensen. Alsof we over de schouder meekijken naar hun welzijn. Maar wel vanuit een positieve benadering.”

Serge: “Met de focus vooral op wat mensen nog wél kunnen.”

Sociaal welzijn

Het monitoringsplatform is ontworpen voor het meten van vitale waarden. Dit is echter voornamelijk op medische zorg gericht. In de nieuwe opzet concentreren de vragen zich niet alleen op de gezondheid van cliënten maar ook op hun sociale welbevinden, legt Jet uit: “Op diverse thema’s: hoe ervaart men zijn of haar lichamelijke gezondheid, de geestelijke gezondheid, sociale contacten, voeding en vaardigheden. Elke veertien dagen kregen ze een melding om de vragen te beantwoorden.”

De toegang tot het monitoringsplatform werkt via een app (myMobile) op een mobiele telefoon, tablet of laptop. “We hadden wel geselecteerd op mensen met een geschikt apparaat en of ze digitaal vaardig waren, maar toch hadden de meesten hulp nodig bij het installeren en de eerste keer invullen van de vragenlijst”, noemt Jet een van de lessen. “Een zachte landing is essentieel bij deze doelgroep. Mensen vonden het ook belangrijk om vragen te kunnen stellen en er vertrouwd mee te raken.”

Preventieve zorg

Door het periodieke karakter kunnen veranderingen (verslechteringen) vroegtijdig worden gesignaleerd. Bij bepaalde waardes is actie nodig. “In het monitoringsplatform staan rode vlaggen: dan bellen we na of gaan we langs. Bijvoorbeeld als men niet meer naar buiten gaat of geen warme maaltijden meer eet, of als er meer hulp nodig is – al gaat het maar om boodschappen doen. Vaak was dat sociale praatje alleen al heel waardevol. Ook onze medewerkers deed dat goed.”

“Die aandacht loont. In feite ben je dan met preventieve zorg op afstand bezig”, geeft Serge aan. “Dat levert veel positieve feedback op en het heeft ook heel veel potentie. In Spanje hebben we daar als Tunstall heel goede ervaringen mee, al gebeurt het daar op een andere manier. Door de andere financieringswijze van de zorg in Nederland kunnen we dat jammer genoeg niet één op één overnemen. Maar de behoefte is er wel. Mooi om te zien dat Incluzio daarin vooroploopt en eigen oplossingen bedenkt. Wij werken daar graag aan mee.”

Tijdig signalen

Serge is dan ook blij met de uitbreiding van het platform met sociale monitoring: “Het mooie van deze samenwerking is dat je cliënten eerder kunt helpen en dus werkelijk preventief bezig bent. Oorspronkelijk is het monitoringsplatform gebouwd voor medische triage. Nu hebben we er een kanaal vóór weten te realiseren.”

Incluzio zorgde voor de input van de vragen om de relevante informatie van cliënten boven tafel te krijgen. Jet: “Tunstall heeft de app op basis daarvan zo geprogrammeerd dat die informatie inzichtelijk is en er tijdig signalen komen zodra er extra actie van onze kant nodig is: die rode vlaggen. Op basis van objectieve gegevens; je bent niet afhankelijk van de intuïtie van een thuishulp of zorgcentralist.”

“Wat ik ook mooi vind, is dat mensen meer regie over hun eigen leven krijgen”, vult Serge aan. “Ze voelen het in elk geval niet als controle. Ze zijn positief.”

Verder uitrollen

Incluzio en Tunstall gaan verder met de sociale monitoring. “We gaan het verder uitrollen”, zegt Jet. Dat gebeurt bij andere onderdelen van Incluzio: waaronder Axxicom en Cordaan Thuisdiensten. “Dan zullen de thuishulpen hun cliënten helpen met het installeren en de eerste keer dat ze de vragenlijst invullen. Wat we ook geleerd hebben, is dat elke twee weken zo’n complete vragenlijst te veel van het goed is. Zo snel gaan de veranderingen doorgaans niet en door de lijst in delen te hakken, komt er ook meer variatie voor cliënten. We willen de frequentie ook afstemmen op de persoonlijke wensen.”

Incluzio gaat de systematiek ook inzetten voor andere welzijnsopdrachten, vertelt Jet. “Onder andere bij Incluzio Hollandse Kroon, dat de taken in het kader van Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen uitvoert in opdracht van de gemeente. Dat gaan we doen voor specifieke doelgroepen, met aangepaste vragenlijsten ook.”

Veel meer toepassingen mogelijk

Jet ziet tal van nieuwe toepassingen in de toekomst: “Bijvoorbeeld huisartsenpraktijken die hun kwetsbare patiënten regelmatig bellen om in de gaten te houden hoe het met hen gaat. Of mensen die na een intake voor de Wmo op de wachtlijst komen. Via de vragenlijst kun je hun situatie monitoren. Zo voorkom je dat de situatie te veel verslechtert en ze te laat worden geholpen. Wij zien de voordelen van deze systematiek en gaan er beslist mee door.”

Relevante artikelen in dit thema

7 jun
Algemeen Hoe kan ik je helpen?
11 dec
Algemeen ING: Opmars van thuis geleverde ziekenhuiszorg dreigt stil te vallen
30
sep

Veilig en vitaal thuis

Voor een mantelzorger is vakantie niet vanzelfsprekend

7
jun

Algemeen

Hoe kan ik je helpen?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte