Disclaimer - Tunstall
Disclaimer

© Tunstall 2017. All rights reserved
Het onderstaande is van toepassing op de website www.tunstall.nl die u thans bekijkt. Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers en gebruikers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de op deze website opgenomen informatie te allen tijde foutloos, volledig en actueel is noch dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Daarnaast is de informatie op deze website uitsluitend indicatief en behouden wij ons het recht voor de op/via deze website aangeboden informatie – met inbegrip van deze disclaimer – zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Het verdient dus aanbeveling periodiek na te gaan of de op/via deze website aangeboden informatie en/of de disclaimer is gewijzigd. U kunt aan de informatie op deze website bovendien geen rechten ontlenen.

Verder kunt u op deze website links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg door ons zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de inhoud en kwaliteit van de op die websites aangeboden producten en/of diensten. Wij zijn derhalve nooit aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die (kunnen) voortvloeien uit het gebruik van (de informatie op) deze websites en/of links.

De intellectuele eigendomsrechten die rusten op/voortvloeien uit de op deze website aanwezige teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. behoren toe aan ons of eventuele derden, zoals de ontwerper van deze website. Voornoemde teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. mogen dus niet zonder onze schriftelijke toestemming/de schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden gekopieerd of gebruikt dan wel openbaar worden gemaakt buiten deze website.

1
jul

Nieuws

Tunstall innovatieve woningtoegang CareLock

15
feb

Veilig en vitaal thuis

Voor een mantelzorger is vakantie niet vanzelfsprekend

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte