Privacy

Dit is het privacystatement van Tunstall B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24242776. Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van de door u – via deze website – aan ons verstrekte persoonsgegevens. Door uw persoonsgegevens op te geven op deze website gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens in overeenstemming met dit privacystatement gebruiken.

Wij respecteren daarbij de privacy van alle bezoekers en gebruikers van onze website en zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken daarbij alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn verstrekt.

U kunt uw persoonsgegevens opgeven om (informatie over) onze producten/diensten aan te vragen of te ontvangen. Wij leggen daarbij uw gegevens vast ten behoeve van de uitvoering van uw opdracht. Daarnaast kunnen uw gegevens door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante (andere) producten/diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan wel uw gegevens op enig moment wilt corrigeren of opvragen, kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@tunstall.nl

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak dan wel de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag kunnen wij gebruiken voor onderzoek naar (verdere) optimalisering van en communicatie over onze producten/diensten. Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen en gegevens te kunnen verzamelen over uw bezoek, maken wij gebruik van cookies. Ook kunnen we gebruikmaken van zogenaamde ‘analytic cookies’ om de werking van de website te verbeteren. Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. De informatie die u op deze wijze aan ons beschikbaar stelt, wordt door ons alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving gebruikt en dit geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Op de website kunt u aangeven of u het gebruik van cookies al dan niet wilt toestaan. In dat geval kunnen wij echter niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op de juiste manier werken.

Let wel: dit privacystatement is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van/schade die u lijdt door de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor altijd het privacystatement van de website die u bezoekt.

Dit privacystatement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijvoorbeeld bij wijzigingen in onze bedrijfsvoering. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. Alle bronnen (tekst, beelden, PDF files etc.) op deze websites zijn copyright © 2007 Tunstall Group Ltd, of zijn aan Tunstall gecertificeerd. Alle rechten voorbehouden. Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan contact met ons op via email. Op het beeldmateriaal staan veelal modellen, ook zijn sommige namen bij de quotes veranderd in verband met de privacy van de personen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte