Spaanse les over persoonlijke telezorg - Tunstall
5 aug
Terug naar innovatie overzicht
Spaanse les over persoonlijke telezorg Geplaatst in Slimme en veilige zorg

 

Op alle niveaus pakt telezorg gunstig uit voor gebruikers, hun familieleden/mantelzorgers, zorgverleners én de staatskas. De voordelen zijn het grootst bij proactieve en persoonlijke (of: preventieve) telezorg, zo blijkt uit recent onderzoek. Nog meer goeds valt te verwachten van het hoogste niveau: predictieve telezorg. Maar in Nederland valt al veel te winnen met proactieve en persoonlijke telezorg. Wat dat betreft kunnen we hier veel leren van Spanje. Daar heeft men er al volop ervaring mee.  

Het is geen geheim dat de toch al hoge zorguitgaven in Nederland weer hard stijgen. Dat staat los van corona. De rijksoverheid zoekt naar manieren om de groei – onder meer als gevolg van de vergrijzing – te beteugelen. Slimme en grootschalige inzet van telezorg kan daarbij helpen, juist als die breder en geavanceerder wordt ingezet dan tot nu toe. Wellicht dat de aandacht voor digitale communicatie en hulpmiddelen in coronatijd voor een duwtje in de rug zorgt…

Lichtend voorbeeld

Internationaal geldt Spanje als lichtend voorbeeld. Daar wordt telezorg al sinds eind jaren 90 toegepast. Sindsdien zijn de schaal en het niveau ervan sterk toegenomen. De overgang naar eerst proactieve en in 2016 naar persoonlijke telezorg verloopt voorspoedig. Onze collega’s van Tunstall Televida spelen een vooraanstaande rol in dit innovatieproces. 

Het mooie is: werkelijk alle betrokken doelgroepen zijn positief over de resultaten. ‘Quadruple Aim’ van de bovenste plank: tevredenheid bij gebruikers en hun naasten, bij zorgprofessionals en betere kwaliteit van de gezondheidszorg tegen lagere kosten. 

Rapportcijfer voor veiligheidsgevoel van 5,9 naar 7,9!

Proactieve telezorg geeft betere ondersteuning aan servicegebruikers en mantelzorgers. Met ook de persoonlijke component zijn de diensten afgestemd op de individuele behoeften van de gebruiker. De zorgprofessionals ervaren het als een voordeel dat ze doelmatiger hun tijd kunnen besteden… aan zorgtaken die er écht toe doen. 

De Stichting voor Gezondheid en Vergrijzing van de Universiteit van Barcelona onderzocht het veranderde veiligheidsgevoel van cliënten nadat ze op persoonlijke telezorg waren overgestapt. 96,1 procent van de ondervraagden gaf aan dat het gevoel van veiligheid was verbeterd. In rapportcijfers uitgedrukt ging het gemiddeld van 5,9 naar 7,9! De gemoedsrust van familieleden vertoonde vergelijkbare scores: 98 procent maakte zich minder zorgen. Hun rapportcijfer voor hun gevoel van gemoedsrust ging van 5,7 naar 7,8.

Minder kosten voor intramurale zorg

Inmiddels is ook uitvoerig aangetoond dat de inzet van telezorg daadwerkelijk verlaging van de kosten voor (sociale) zorg net zich meebrengt. Uit Brits onderzoek in Lancashire bleek eerder al dat met reactieve telezorg (eenvoudige personenalarmering, eventueel met sensors) gemiddeld iets meer dan 4.500 Engelse pond per servicegebruiker bespaard wordt.

In Spanje heeft het onafhankelijke onderzoeks-/adviesbureau Ignetica geanalyseerd wat de effecten van proactieve en persoonlijke telezorg zijn op operationeel en economisch vlak. Wat bleek? Zieken en ouderen konden langer veilig thuis blijven wonen. Gemiddeld ruim 8,5 maand. Met 84 pond per dag voor intramurale zorg en rekening houdend met het feit dat 27 procent van hen daar uiteindelijk gebruik van maakt, levert dat een besparing op van 5.900 Engelse pond. 

Beter planbare zorg, minder noodsituaties

Maar daarmee zijn we er nog niet. Proactieve en persoonlijke telezorg leidt ook nog eens tot operationele voordelen: De zorg is beter planbaar en het aantal noodsituaties neemt meetbaar af. Het aantal noodoproepen per persoon daalde met 54 procent en het aantal ambulanceritten voor de onderzoeksgroep met 36 procent.

Het loont al met al de moeite voor overheden en verzekeraars om serieus te denken over en te werken aan de uitbreiding van meer geavanceerde telezorgdiensten. In een volgende blog kijken we naar een lopend onderzoek daarnaar in eigen land.

Relevante artikelen in dit thema

2 dec
Slimme en veilige zorg Wet zorg en dwang: hoe technische innovaties toch nog maximale vrijheid mogelijk maken
5 okt
Slimme en veilige zorg Wat heeft persoonlijke telezorg Nederland te bieden?
16
nov

Algemeen

Q & A Cyberaanval (update 16 november 2023)

16
nov

Algemeen

Cyberaanval (geactualiseerd op 16 november 13.42u)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte