Privacy - Tunstall
Privacy

Privacy Statement
Dit privacy statement beschrijft hoe Tunstall Healthcare informatie gebruikt en beschermt, die u Tunstall Healthcare verstrekt wanneer u onze website gebruikt.

Tunstall Healthcare verplicht zich ertoe dat uw privacy beschermd is. Indien wij u verzoeken bepaalde informatie te verstrekken op deze website waarmee u identificeerbaar bent, kunt u erop vertrouwen dat dit alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacy statement.

Tunstall Healthcare kan dit beleid tussentijds wijzigen door deze pagina te updaten. U dient deze pagina tussentijds te raadplegen om u ervan te verzekeren dat u wijzigingen begrijpt en accepteert. Dit beleid is van toepassing vanaf Mei 2018.

Wat we verzamelen
Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam en functietitel
  • Contactinformatie, inclusief email adres
  • Demografische informatie, zoals postcode, voorkeuren en behoeften
  • Overige gegevens die relevant zijn voor klant tevredenheid en/of aanbiedingen

Hoe we gegevens verwerken
We verzamelen deze gegevens om uw behoeften beter te begrijpen en onze dienstverlening te verbeteren, specifiek voor de volgende redenen:

  • Interne registratie.
  • Mogelijk gebruiken wij de gegevens om onze diensten en producten te verbeteren.
  • Mogelijk versturen wij periodiek promotionele mailings over onze nieuwe diensten en producten, speciale aanbiedingen of andere informatie die mogelijk interessant voor u is door gebruik van het door u opgegeven email adres.
  • Soms kunnen wij mogelijk contact met u zoeken voor marktonderzoek via email, telefoon, fax of per post. Mogelijk gebruiken we de informatie om onze website aan te passen naar uw behoeften.

Beveiliging
We verzekeren ons ervan dat uw informatie beveiligd is. Om onbevoegde toegang of verspreiding te voorkomen, hebben wij passende fysieke, electronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de veiligheid en beveiliging van de door ons online verzamelde gegevens te borgen.

Ons cookie gebruik
Een cookie is een klein bestand waarvoor toestemming wordt gevraagd om op uw computer’s hard drive te plaatsen. Cookies maken het mogelijk voor web applicaties om in te gaan op uw persoonlijke voorkeuren.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag kunnen wij gebruiken voor onderzoek naar (verdere) optimalisering van en communicatie over onze producten/diensten. Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen en gegevens te kunnen verzamelen over uw bezoek, maken wij gebruik van cookies. Ook kunnen we gebruikmaken van zogenaamde ‘analytic cookies’ om de werking van de website te verbeteren. Na de analytische verwerking worden deze gegevens verwijderd uit het systeem. De informatie die u op deze wijze aan ons beschikbaar stelt, wordt door ons alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving gebruikt en dit geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Op geen enkele wijze geeft een cookie ons toegang tot uw computer of tot persoonsgegevens die u niet nadrukkelijk met ons deelt. Op de website kunt u aangeven of u het gebruik van cookies al dan niet wilt toestaan. De meeste web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser instellingen wijzigen om geen cookies toe te staan, indien u dat wenst. In dat geval kunnen wij echter niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op de juiste manier werken.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere relevante websites. Echter, zodra u deze links gebruikt en onze website verlaat, informeren wij u dat Tunstall geen enkele controle heeft een andere website of over de informatie vertoond op die website. Daarvoor, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt wanneer u zulke websites bezoekt en zulke websites vallen niet onder dit privacy statement. Wees alert en raadpleeg het privacy statement van toepassing op de betreffende website.

Controle van uw persoonsgegevens
U kunt het verzamelen of het gebruik van uw persoonsgegevens beperken op de volgende manieren:

  • Indien u verzocht wordt een formulier in te vullen op de website, zoekt u dan de optie die u kunt selecteren om uw persoonsgegevens niet te delen voor marketingdoeleinden
  • Indien u ons eerder toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken door ons een bericht te sturen via info@tunstall.nl

Wij verkopen, distribueren of leasen uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen, waarvan wij denken dat deze voor u interessant zijn als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Indien u uw gegevens op enig moment wilt corrigeren of opvragen, kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@tunstall.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk opvolging geven aan uw verzoek.

1
jul

Nieuws

Tunstall innovatieve woningtoegang CareLock

15
feb

Veilig en vitaal thuis

Voor een mantelzorger is vakantie niet vanzelfsprekend

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte