Wat heeft persoonlijke telezorg Nederland te bieden?
5 okt
Terug naar innovatie overzicht
Wat heeft persoonlijke telezorg Nederland te bieden? Geplaatst in Slimme en veilige zorg

Nederland staat 5e op de Global Innovation Index 2020. Spanje moet het doen met de 30e plaats. Toch kan ons land nog veel leren van de manier waarop Spanje zijn gezondheidszorg heeft geregeld en dan met name op het gebied van telezorg. Met de toepassing van proactieve, persoonlijke of zelfs predictieve telezorg zouden we de kwaliteit kunnen verhogen en de kosten kunnen verlagen. Tel uit je winst! 

Quadruple Aim

Internationaal geldt Spanje als lichtend voorbeeld. Daar wordt telezorg al sinds eind jaren 90 toegepast. Sindsdien zijn de schaal en het niveau ervan sterk toegenomen. Onze collega’s van Tunstall Televida spelen een actieve rol in dit innovatieproces. Vandaar dat we goed inzicht hebben in de bepalende succesfactoren. We zijn ook betrokken bij de Spaanse onderzoeken naar de effecten.

De resultaten spreken voor zich en alle betrokken doelgroepen zijn positief. Het vaak gehanteerde ‘Quadruple Aim’ is waargemaakt: tevredenheid bij gebruikers en hun naasten, bij zorgprofessionals en betere kwaliteit van de gezondheidszorg tegen lagere kosten. 

Over de ervaringen in Spanje en de belangrijkste voordelen schreven we al in een vorige blog. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in een whitepaper, dat u gratis kunt ontvangen. Verderop in dit blog vertellen wij u hoe!

SROI-analyse door VitaValley

Wat kan het ‘Spaanse model’ voor de Nederlandse situatie opleveren? Daarnaar is afgelopen juni een vier jaar durend SROI-onderzoek gestart op initiatief van VitaValley. Dit onafhankelijk platform is gericht op het versnellen en opschalen van innovaties met als doel gezondheid en welzijn in Nederland te verbeteren. En dat dan specifiek door het stimuleren van digitale toepassingen waarmee patiënten meer zelfregie hebben en langer zelfstandig kunnen wonen. Het onderzoek is een Social Return on Investment-analyse, in opzet vergelijkbaar met zoals die eerder in Spanje is uitgevoerd. De opzet is breed: alle aspecten worden meegewogen. 

Nederlandse situatie

Dit SROI-onderzoek moet inzicht geven in de opbrengsten, afgezet tegen de investeringen. Dat gebeurt vanuit het perspectief van de financiering uit de zorgwetten ZVW, WLZ en WMO. In Spanje ging de waardering van gebruikers, mantelzorgers en zorgaanbieders spectaculair omhoog. Patiënten konden ook aantoonbaar langer zelfstandig (en gelukkiger) blijven wonen, zodat de (hogere) kosten van een verblijf in een verpleeg- of ziekenhuis werden vermeden. De individuele en maatschappelijke baten waren daarmee evident.

Het is interessant om te zien wat de effecten in Nederland zijn, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de zorg en de manier waarop we die in ons land gefinancierd hebben. Daarom werken wij als Tunstall van harte mee aan de analyse door VitaValley.

Bestel de whitepapers

Tunstall stelt twee whitepapers beschikbaar over dit onderwerp, met de belangrijkste ervaringen en lessen uit het ‘Spaanse model’:

  • Resultatenkader telezorg
  • Het transformerende potentieel van telezorg

We stellen deze whitepapers gratis digitaal beschikbaar aan beleidsmakers en professionals uit de zorg. Ben je geïnteresseerd, geef dit dan aan door ‘ja’ als reactie bij deze LinkedIn post te vermelden en wij sturen je de publicatie uiteraard graag toe.

Relevante artikelen in dit thema

2 dec
Slimme en veilige zorg Wet zorg en dwang: hoe technische innovaties toch nog maximale vrijheid mogelijk maken
30 sep
Slimme en veilige zorg Goede zorg, op de juiste plek, op het juiste moment
16
nov

Algemeen

Q & A Cyberaanval (update 16 november 2023)

16
nov

Algemeen

Cyberaanval (geactualiseerd op 16 november 13.42u)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte